CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG VÀ QUY ĐỔI

CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG VÀ QUY ĐỔI

1.  Trọng lượng vuông:
Cạnh x 4 độ dầy x 7,93 x 6m
2.  Trọng lượng hộp
(dài + rộng) x 2 x độ dầy x 7,93 x 6m
3.  Trọng lượng tấm:
Dài x rộng x độ dầy x 7,93
4.  Quy đổi từ Vuông ra tròn:
Cạnh x 4  : 3,14
5.  Quy đổi từ Hộp ra Tròn:
(dài + rộng) x 2 : 3,14
6.  Tính trọng lượng tròn:
(đường kính – độ dầy) x độ dầy x 0,02491 x 6m    (0,02491 từ 3,14 x 0,00793)
7.  Tính trọng lượng Cây Đặc:
đường kính x đường kính x 6,25 x 6m     (6,25 là từ 3,14 : 4 x 7,93)
8.  Tính trọng lượng V:
( Cạnh + cạnh) – độ dầy x độ dày x 7,93 x 6m
   

 

Giá vàng

Thành phố Loại Mua Bán
Hà Nội Vàng SJC 55.080 55.470
Hồ Chí Minh Vàng SJC - 10L 55.080 55.450

Tỷ giá

MuaChuyển khoảnBán
AUD 16 1616
CAD 17 1717
CHF 24 2525
CNY 3 33
DKK 0 33
EUR 24 2526
GBP 28 2829
HKD 2 23
INR 0 287298
JPY 176 177186
KRW 16 1820
KWD 0 7679
MYR 0 55
NOK 0 22
RUB 0 322357
SAR 0 66
SEK 0 22
SGD 17 1718
THB 631 701728
USD 23 2323

Hỗ trợ trực tuyến

  • Liên hệ ngay.
    Email:

    ĐT: (08) 6682 3335 - Fax: (08) 6256 2218 

Ngày giờ hiện tại

27/1/2023
clock