Bồn Inox Đứng

Bồn Inox Đứng

Bồn Inox Đứng

Bồn Inox Đứng 1000L 

Đường Kính: 920mm

Bồn + chân: 1750mm

Độ Dày: 0.6mm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Liên hệ ngay.
    Email:

    ĐT: (08) 6682 3335 - Fax: (08) 6256 2218 

Ngày giờ hiện tại

17/7/2024
clock